K.P.E.V. Königliche Preussische Eisenbahn Verein

de Koninklijke Pruisische Spoorwegen (K.P.E.V.) hebben eigenlijk nooit écht bestaan. Ze zijn een achteraf bedachte constructie uit een wirwar van lokale maatschappijen daarvóór, zoals de K.P.u.G.H.St.E.
Königliche Preussische und Gross HerzoglichenStaats Eisenbahnen.
Er zat een schild van op elke locomotief:

MIM modulenbaan in de maak

KPEV 03KPEV 02

links:

infoblad: Spoorwegperioden of Epochen (pag 5)

nieuws: Tenderlocs KPEV 7x opZ

nieuws: Tenderloc KPEV T9.3 opZ

nieuws: KPEV P8 met vracht

TipZ: Spoorwegperioden tabel

-