Stoomloc typen tabel

Tabel stoomloctypen | spoor Z 1:220

Hoe herken je een stoomloc? Vroeg in de 19de eeuw ging het nog, maar al gauw was er verwarring. Er moest systeem komen in het vele materieel. Het meest voor de hand lag de asindeling, die zag je al op afstand. Men deelde die in drie groepen:

voorloopassen - drijfassen - naloopassen (v.l.n.r.), maar ieder had weer een eigen systeem. Zo telden de UK en USA geen assen maar wielen. Géén voorloopassen of wielen werd dan een 0. Duitsland gaf het aantal drijfassen een letter (A=1, B=2 etc.) en geen 0 voor wat ontbrak, dus geen 0A1, maar gewoon A1.
Hieronder de loctypen in schema. Download het schema als p bl


Tabel stoomloctypen | spoor Z 1:220